Ühenduse õigustik

(Photo: European Commission)

Täielik kogu Euroopa Liidu õigusaktidest, mille kõik uued liikmesriigid peavad vastu võtma. Ühenduse õigustik koosneb ligikaudu 97 000 leheküljest, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.
Ühenduse õigustiku ülesehitus on keeruline. Celex-i andmebaas sisaldab ligikaudu 15 000 erinevat õigusakti. Õigustikku kuuluvad kõik kehtivad lepingud, õigusaktid, kohtuotsused, teise samba (välis- ja julgeolekupoliitika) ja kolmanda samba (justiits- ja siseküsimused) eriliiki otsused ning mittesiduvad õigusaktid.

Ühenduse õigustiku kontseptsiooni kuulub ka Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte ning muud Euroopa Kohtu poolt arendatud, osaliselt õiguspraktikast tulenevad põhimõtted. Liikmesriigid on kohustatud ka aktsepteerima tulevasi enamuse otsuseid ja Euroopa Kohtu otsuseid.

Eelöeldut on oluline silmas pidada seoses liidu laienemisega, mille tulemusel peavad kõik liituvad riigid vastu võtma kogu ühenduse õigustiku.

Nimetatud põhimõte on nüüd ka kirja pandud EL põhiseaduse projekti artiklis 10.

Ühenduse õigustiku kontseptsioon on olulise tähtsusega, et mõista Euroopa Liidu, käimasoleva laienemise ja põhiseaduse loomise protsesse.

Tulevik

See põhimõte on nüüd kirjas põhiseaduse projekti artiklis 9.1.

Lingid

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_......rope/euro-glossary/1216329.stm