Legaalne aktivism

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Väljend viitamaks Luksemburgis asuva EL Kohtu erilisele rollile. EL Kohus mitte üksnes ei tõlgenda EL seadust nii nagu see on sätestatud lepetes, vaid aitab ka kujundada seadust, laiendades oma kompetentsi ja EL institusioonide kompetentsi.

EL kohtu otsused on määranud ära sellised põhimõtted nagu: EL seaduse ülemuslikkus riikliku seaduse suhtes, EL seaduse kohene kehtivus, eelnevalt seadust läbi valitsuste ja parlamentide vahendamata.

Lingid

Loe ühtlasi ka EL Kohtu. kohta