Demokraatlik defitsiit

(Photo: Notat)

Nii föderalistid kui ka euroskeptikud on kritiseerinud praegust EL-i demokraatliku defitsiidi pärast, kuid nad ei ole nõustunud lahenduste asjus.

Demokraatlik defitsiit tekib siis, kui otsused liiguvad rahvusparlamentide ja liikmesriikide poolt valitud inimeste käest Brüsselisse.

Brüsselis tehakse otsused ametnike poolt suletud uste taga ja seadused tehakse lepetega kõikide liikmesriikide üleselt (supranatsionaalselt). Ühelgi maal pole võimalik muuta EL-i õigust või teha oma seadusi iseseisvalt.

See tähendab, et kodanike valikutel ja otsustel ei pruugi olla mingeid tagajärgi EL-i tasemel. Kodanike hääl ja mõjuvõim kaotavad rahvuslikul tasandil väärtuse ja EL-i tasand ei too kaasa kompenseerivaid parandusi.

Märkused