Hääletamine EL-i Parlamendis

(Photo: Notat)

Tavaliselt on vajalik lihthäälteenamus.

Ühisotsuse ja osadeks nõusoleku_protseduuriks on vajalik liikmete absoluutne häälteenamus.

Kuni laienemiseni on absoluutne häälteenamus 314 (kokku on 626 häält).

Tulevik

Peale EL-i esimest laienemist on see arvatavasti 367 (kokku 732 häält).