Õigusaktid

Määrused, direktiivid ja otsused on kõige olulisemad Euroopa Liidu õigusaktid. Need on liikmesriikidele siduvad.
Soovitused ja arvamused ei ole juriidiliselt siduvad.
Õigusakte võib kasutada vaid Euroopa Ühendus.
Euroopa Liidul seda õigust ei ole, sest tal ei ole juriidilise isiku staatust.

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent teeb ettepaneku viia sisse järgmised kuus õigusakti:

- Euroopa seadus (asendab Määrused)

- Euroopa raamseadus (asendab direktiivid)

- Euroopa määrused (uus õigusakt, mida kasutatakse delegeeritud või rakendusmäärustena)

- otsused

- Soovitused

- arvamused